اين دامنه روزانه ده ها بازديد كننده دارد
،پس بدون هزينه تبليغاتي تا ابد از آن بهره ببريد!
براي فروش 8008683-0935
اين دامنه بفروش ميرسد،
در مدت 15دقيقه ايندامنه ارزشمند را به نام خود بكنيد،
هزينه شارژcom 30هزارتومان در سال و(ir) چهار هزارتومان ميباشد
،و 30هزارتومانهم براي طراحي و برنامه ريزي آن درسال
در صورتي كه بخواهيد از سايت استفاده كنيد .
شما با خريد اين دامنه هم ميتوانيد از خود
سايت و هم ميتوانيد آنرا به سايت ديگري وصل كنيد
،دقيقأ مثل هدايت شماره تلفني به شماره ديگر .و از مراجعه كنندگان زياد روزانه اين سايت بدونهزينه اي تاابد به نفع خود استفاده خواهيد كرد.توجه كنيد كه تنها يك دامنه و يك نام در جهان هست! و مالك آن برا هميشه بدون هزينه از نام آن دامنه به نفع خود استفاده خواهد كرد،ارزش اين دامنه ها بخاطر منحصر بفرد بودنشان روز به روز در حال افزايش است!البته بيشتر دامنه ها يا گرفته شدند يا در حال گرفته شدنند!
2/8/2016 4:40:23 PM
Sponsored by PARS DATA